ב-27.10.16 ניתן צו על תנאי בעתירה שהגישה עו"ד תמר בן פורת כנגד רשם המפלגות ואגודת ישראל.

מרכז רקמן ביחד עם שורה של אירגונים פמיניסטיים – איתך-מעכי, מרכז צדק לנשים, קולך, אלטפולה, מכון ון-ליר, ויצו, נעמת, שדולת הנשים, תנועת ש.י.ן לשוויון ייצוג נשים – הגישו בקשת להצטרף לעתירה כעותרים ציבוריים.
במסגרת הדיון היום אושרה בקשת ההצטרפות של הארגונים.

פרופ' נטע זיו מאיתך-מעכי ייצגה את הארגונים בדיון. מטעם מרכז רקמן השתתפו בדיון ד"ר גלית שאול, מנכ"לית המרכז, ועו"ד קרן הורוביץ, ראש תחום חקיקה ומדיניות ציבורית.

אנו מברכות על מתן הצו ומקוות כי צעד זה יוביל בסופו של יום לביטול הפגיעה הקשה בזכויות יסוד של נשים המתרחשת כיום במפלגות החרדיות על ידי הדרתן של נשים מחברות במפלגות.

בתמונה: העותרות ונציגות הארגונים.

 

2016-10-27b

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו