דורשות ייצוג שוויוני לנשים במתווה הנשיא – פנייה של מרכז רקמן וארגונים נוספים

מרכז רקמן וארגונים נוספים בפנייה לנשיא המדינה בבקשה לייצוג שוויוני לנשים במתווה הנשיא.

לפני מספר ימים הציג הנשיא הרצוג מתווה פשרה כבסיס להידברות בין הקואליציה לאופוזיציה בנושא השינויים המוצעים במערכת המשפט.
 
אין במתווה שהוצג התייחסות לנושא השוויון המגדרי, ייצוג נשים במוקדי החלטות ומניעת פגיעה בנשים.
 
מכיוון שהשינויים שבדרך מאיימים לפגוע במעמדן של נשים, פנינו ובקשנו לכלול בכל שיח על מתווה הפשרה התייחסות להגנה על זכויות נשים וקידום שוויון מגדרי כולל ייצוג שוויוני לנשים בוועדה למינוי שופטים.
 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו