דיון בבג״צ בעניין הוטו של הבית היהודי

בהמשך לוטו שהטילה מפלגת הבית היהודי על 'חוק שטרן', עתרנו לבג"צ על מנת שיפסיק את הדרת הנשים ברבנות.

מרכז רקמן יחד עם יד לאשה מבקש להוציא צו ביניים לעצירת המשך מינוי נציגי הכנסת, הממשלה ושר הדתות לאסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים.

הדיון בבג"צ יתקיים מחר בשעה 11:00.

אנחנו דורשות כי יתאפשר להשלים את הליך החקיקה בהצעת החוק שעברה בקריאה טרומית ולא קודמה בשל וטו שהוגש על ידי יו"ר סיעת הבית היהודי.

למרות שנפתלי בנט הצהיר מפורשות כי הוא ימנה עשר נשים בעצמו (ס' 8(8) לחוק הנוכחי מקנה לו זכות למנות 10 נשים http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P177_032.htm), וגם אם אכן תהיינה 16 נשים באסיפה הבוחרת הנוכחית, כיצד זה משתווה לכ- 31 נשים אשר מקומן ישוריין אילו החוק יעבור?

ועוד, אם החוק לא יעבור עכשיו, מי מבטיח שעוד 10 שנים, כאשר שוב יהיו בחירות לרב ראשי, יהיה שר דתות נחמד שיסכים שכל עשרת מינוייו תהיינה נשים? שוב, למי שלא קרא, מצורף קישור להצעת החוק- "הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – כשירות רב ראשי והרכב האסיפה הבוחרת)": http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/968.rtf

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו