הישג משפטי – בג"ץ אישר את סמכותו של בית הדין הרבני לדון בעניין סרבנות גט בין בני זוג יהודים מבריטניה

הישג משפטי למרכז רקמן ביחד עם ארגון "יד לאישה".

בג"ץ אישר את סמכותו של ביה"ד לדון בעניין סרבנות גט ועגינות בין בני זוג אזרחים זרים (תיקון 4ב1).

בג"ץ דחה היום ( 7 במאי 2023), על הסף, ערעור של גבר, יהודי, אזרח ותושב אנגליה, סרבן גט, על סמכות בתי הדין הרבניים בארץ לדון בעניינו. בפסק הדין צוין כי תיקון חוק בתי דין רבניים משנת 2018, סעיף 4ב1, מעניק להם סמכות בינלאומית לדון בעניין בני זוג שאין להם זיקה לישראל. עוד נכתב כי : "יש לנקוט בפרשנות מרחיבה לסמכות בית הדין הרבני בישראל לדון בגירושין של בני זוג יהודים שנשאו בדין תורה, ולהכיר בסמכותם כאשר האישה אינה יכולה לקבל תרופה יעילה והולמת בבית הדין הדתי של מדינת אחרת".

את האשה ייצגו עו"ד שי זילברברג, ממרכז רקמן לקידום מעמד האשה ועו"ד דינה רייטשיק מארגון "יד לאשה".

לקריאת פסק הדין בעניין סמכותו של בתי הדין לדון בעניין סרבנות גט בין בני זוג יהודים מבריטניה.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו