המדינה תאפשר לנשים לגשת ל”מבחני רבנות

המדינה תאפשר לנשים לגשת ל"מבחני רבנות"

בעקבות עתירה שהגשנו לבג"צ בשיתוף עם ארגון עתים ועם קולך – פורום נשים דתיות, המדינה תאפשר לנשים לגשת ל"מבחני רבנות" .  הצלחה במבחנים תאפשר לנשים להתמודד על משרות שונות במגזר הפרטי והציבורי והיא גם בעלת משמעות  לעניין דירוג השכר. חשוב לציין כי ה נשים לא ייבחנו ע"י הרבנות אלא במסלול מקביל שיוקם במיוחד עבורן.

שמחנו לגלות שהמדינה מכירה בעיוות ובקושי המשפטי של המצב הקיים, בו נשים הרוכשות השכלה תורנית מנועות מלעמוד בבחינות הרבנות הראשית וכפועל יוצא אינן זכאיות לשורה של הטבות כלכליות ותעסוקתיות. יחד עם זאת, אנו מצרות על סירובה של המדינה לשקול את פתיחת מערך הבחינות הקיים היום תחת הרבנות בפני נשים. היתלות המדינה בהקמת מערך בחינות חלופי מחוץ לרבנות אינה אלא ביטוי נוסף של התפיסה המקובלת היום במוסד הרבנות בעל המונופול על שירותי הדת בישראל, לפיה נשים מנועות מלשמש כרבניות. הקמת מערך בחינות חלופי, לא רק שתהווה בזבוז משווע של משאבים וזמן, ותעכב משמעותית את פתיחת האפשרות להיבחן בפני נשים, אלא יש בה כדי לשדר מסר קשה של הדרה, לפיה המדינה מוכנה לתת מקום להשכלה תורנית של נשים, אך חלילה לא בבית ספרו של מוסד הרבנות.

קישור לכתבה שפורסמה ב-ynet.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו