הסכמי הורות והסכמי ממון בגירושין – הקלטת הכנס השנתי של מרכז רקמן זמינה לצפייה

הקלטת הכנס השנתי של מרכז רקמן לענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל זמינה לצפייה.
 
במושב הראשון של הכנס, בנושא הסכמי הורות, התייחסו כבוד השופט יחזקאל אליהו, פרופ' אילת בלכר-פריגת, עו"ד ד"ר שרון פרילינג ועו"ס נעמי דטנר לשאלות הבאות:
• על מה חשוב במיוחד שעורכי דין ושופטים יקפידו במעמד אישור הסכם הורות?
• האם וכיצד יש להתחשב בדעתם של הילדים בעת ניסוח ההסכם?
• איך למנוע פגיעה אפשרית משימוש לרעה בבקשה של אחד הצדדים לפתיחת הסכם?
• כיצד בונים הסכם למציאות משפחתית מתפתחת ומשתנה ?
 
במושב השני, בנושא הסכמי ממון בגירושין, דנו, כבוד השופטת תמר בזק-רפופורט, פרופ' שחר ליפשיץ, עו"ס יוסי מנדלסון ועו"ד שי זילברברג, בעיקר, בנקודות הבאות:
• מה תפקיד בית המשפט ובית הדין במועד אישור הסכם ממון? האם בית המשפט צריך לדון בגוף הסכם הממון?
• מה קורה כאשר בני הזוג מבקשים לקבוע בהסכם ממון סנקציה על בגידה מינית? כיצד בית המשפט צריך לבחון הסכמות מסוג זה?
• מה דינה של הפרדה רכושית שהוסכם עליה בהסכם ממון אך הצדדים לא נהגו לפיה?
• מהם הפערים בין אופן יישום הסכמי ממון על ידי בתי המשפט לעומת בתי דין רבניים?
 
 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו