הסכמת הורה עבור טיפול רגשי בילדים

חשוב לדעת ש:
לא נדרשת הסכמה של הורה שהוגש נגדו כתב אישום, או הורשע, בעבירות מין ו/או עבירות אלימות עבור טיפול רגשי בילדים.
 
ההסבר:
עד לאחרונה, רק כאשר היה צורך בטיפול רפואי לילדים, לא נדרשה הסכמה של הורה שהואשם או הורשע באלימות. בכנסת ה-23 אושר תיקון חשוב לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962. במסגרת התיקון, אפוטרפוסות תישלל מהורה במקרים של רצח, ניסיון לרצח, אונס קטין ומעשה סדום בקטין. התיקון כלל גם תיקון לסעיף 16א לחוק זכויות החולה התשנ"ו- 1996 אשר בו נקבע כי במקרים של אישום או הרשעת הורה, לא תידרש הסכמתו גם לטיפול רגשי לילדים. (הכוונה לטיפול ע"י עובדת סוציאלית או במרכזי טיפול ייעודיים לילדים ונוער נפגעי ונפגעות תקיפה מינית שבאחריות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים).

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו