הערעור התקבל – עורכת דין פרטית שמונתה כאפוטרופסית הוחלפה ע"י עורכת דין מהסיוע המשפטי

1000 ₪ לשעה, וסה"כ למעלה מ–12,500 ₪ שכר טרחה לחודש נדרשה לשלם אם שבית המשפט מינה עורכת דין פרטית כאפוטרופסית לילדיה בהליך משמורת.
 
הגשנו ערעור על החלטת בית המשפט למשפחה.
 
עו"ד אוסנת פרינץ, מנהלת קו הסיוע המשפטי של מרכז רקמן, שייצגה בתיק, בקשה להחליף את עורכת הדין הפרטית בעורכת דין מטעם יחידת הסיוע המשפטי במשרד המשפטים. שירות שניתן ללא תשלום.
בית המשפט קיבל את הערעור ואת טענת האם כי לא ידעה את העלויות הגבוהות הכרוכות באפוטרופסית פרטית, זאת בזמן שהמדינה מציעה את אותו השירות ללא תשלום.
 
עו"ד אוסנת פרינץ : "בית המשפט המחוזי הכיר במקצועיות ובחשיבות של שירותים ציבוריים, כדוגמת המערך לייצוג קטינים במשרד המשפטים, תחת שירותים פרטיים, המטילים נטל כספי כבד על הצדדים המתדיינים, ללא הצדקה".
 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו