הצעת החוק המרחיבה את סמכויות בתי הדין הרבניים תפגע בציבור בישראל ובמיוחד בנשים.

ועדת השרים לחקיקה אישרה השבוע את הצעת חוק של חברי הכנסת גפני ומקלב, לפיה בתי הדין הרבניים יוכלו לשמש כבוררים בנושאים אזרחיים שאינם קשורים בהכרח לגירושין. הצעת החוק תעבור לאישור המליאה ביום רביעי הקרוב.הצעת החוק מחזירה את המצב האזרחי בישראל שנים לאחור. כבר למעלה מעשור, אסר בג״צ על בתי הדין הרבניים לעסוק כבוררים בעניינים אזרחיים טהורים.

הצעת החוק החדשה בעייתית מכמה סיבות.
בראש ובראשונה, היא מרחיבה סמכות של ערכאה שיפוטית המדירה נשים. בבתי הדין אין נשים שמכהנות כדיינות. מדינה דמוקרטית אשר שוויון הוא ערך יסודי בא צריכה לשאוף לצמצום סמכות של ערכאה אשר לא מאפשרת לנשים לקחת חלק שווה בה.

יתרה מזאת, הטענה לפיה להליך הבוררות מגיעים הצדדים בהסכמה, ולפיכך ההשלכות לגיטימיות, אינה טענה מדויקת.
ראשית, הסכמה מלאה ואמיתית יכולה להתקיים רק בין שני כוחות שקולים ומאוזנים. עולה החשש כי במקרים רבים תיכפה על צדדים חלשים הסכמה להתדיינות. כך למשל במצבים בהם קיימים יחסי מרות בין הצדדים (עובד ומעביד, למשל) או צדדים שקיים ביניהם פער מיקוח גדול ופער במשאבים העומדים לרשותם (לקוח "קטן" מול חברה מסחרית גדולה, למשל, וכן אישה בהליכי גירושין שנתונה ללחץ באמצעות איום בסרבנות גט).
שנית, החוק מעלה חשש להסכמה שלא מדעת וללא הבנה מלאה של המשמעות של ההסכמה. האדם הממוצע , ובפרט האדם החילוני הממוצע, לא יבין את ההשלכות של ההסכמה לבוררות בפני בית דין דתי בעניין אזרחי, שכן איננו מכיר את הלכות הדין הדתי בעניינים אלה.

אנו קוראים למליאה שלא לאשר את הצעת החוק, המפרה את החלטת בג"צ.

לקריאת עמדת מרכז רקמן המלאה על הצעת החוק:
https://rackmancenter.com/wp-content/uploads/2017/02/arbitration.pdf

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו