הצעת חוק בתי הדין הרבניים – סדרי דין בעת מצב חירום מיוחד תקבע חוסר אחידות בערכאות המשפטיות בישראל.

קידום הצעת חוק בתי הדין הרבניים – סדרי דין בעת מצב חירום מיוחד, יקבע מצב של חוסר אחידות בין הערכאות המשפטיות בישראל.
בפועל, הצעת החוק במתכונתה הנוכחית תגביר את מירוץ הסמכויות הקיים בתחום דיני המשפחה בין בתי הדין לבין בתי המשפט למשפחה.
מדובר בהצעה שתעגן בחוק חוסר אחידות במערכת המשפטית בישראל ועשויה להעניק, בזמן חירום, יתרון לבתי הדין על פני בתי המשפט.
 
נסביר :
 
לאחר תחילת המלחמה בתי המשפט עברו למתכונת חירום ואילו בתי הדין (למעט בתי דין בערים סמוכות לאזורי הלחימה) המשיכו לעבוד כרגיל. כבר אז נוצר חוסר אחידות בין הערכאות. הצעת החוק שנידונה כעת מבקשת לקבע את חוסר האחידות באמצעות חוק, נפרד, לגבי פעילות בתי הדין בחירום. בינתיים, בתי המשפט ממשיכים לפעול תחת "תקנות" לשעת חירום ולא יכללו בחוק החדש.
בנייר העמדה שהגשנו הבוקר לוועדת חוקה שדנה בהצעת החוק ציינו כי:
למעשה, נוצר מצב של ניתוב מתדיינים למערכת בתי הדין הרבניים, מבלי שניתנת האפשרות לבעלי הדין לבחור בערכאה הרלוונטית לעניינם, על אף שמבחינה מהותית קיימת סמכות מקבילה גם לבית המשפט למשפחה, אלא שסמכות זו למעשה הושהתה נוכח הכרז מצב החירום במערכת בתי המשפט.
 
עו"ד קמילה אביגיל מיכמן, מנהלת היחידה לקידום מדיניות וחקיקה של מרכז רקמן, שהשתתפה בדיון אמרה כי – עמדתנו היא שיש לקדם הצעת חוק שתחול על כלל הערכאות השיפוטיות בזמן חירום, מערכת בתי המשפט ומערכת בתי הדין הדתיים לרבות מערכת בתי הדין הרבניים באופן מסונכרן, תוך התייחסות לעניינים יחודיים המצויים בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני כגון סרבנות גט וכיוצ"ב.
ככל שלא ניתן לקדם הצעת חוק שתחול באופן אחיד על כלל ערכאות, הוצע לבצע תיקונים ספציפיים בהצעת החוק הנוכחית – בין היתר: הוספת חובת היוועצות בין השר לשירותי דת לשר המשפטים בקבלת ההחלטה להכריז על מצב חירום; יצירת רשימת עניינים זהה לבתי הדין הרבניים ולבתי המשפט שבהם ניתן יהיה לדון בעת חירום וכן קביעה מפורשת כי בעת הכרזת מצב חירום באילו מן הערכאות תחול הקפאת תקופת עיכוב ההליכים לפי חוק הסתדר התדיינויות במשפחה, ובכל מקרה שבו תיווצר התנגשות בין המועדים ייקבע המועד המאוחר – על מנת שלא ליצור החרפה של מירוץ הסמכויות.
כמו כן הוצע להוריד את סעיף 3(א)(10) שמאפשר לקיים דיונים בבית הדין הרבני במהלך תקופת החירום בדן יחיד, מצב שבדרך כלל מתרחש על יסוד הסכמת הצדדים.
במערכת בתי המשפט אין הוראה מקבילה ולא ניתן לקיים בהסכמה דיונים בתקופת החירום, ולכן לא ניתן לאפשר סעיף סל רחב שמאפשר בעצם לדון בסוגי עניינים שונים, כשידוע שהליכי גירושין מאופיינים לא אחת בסחטנות והפעלת לחץ על נשים.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו