הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים לדון גם בעניינים אזרחיים עלולה להיות מסוכנת.

"הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים לדון גם בעניינים אזרחיים עלולה להיות מסוכנת" אומרת פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן, בראיון לקרן נויבך בתוכנית סדר יום.
 
תארו לעצמכן.ם שמעסיקים יוכלו להוסיף סעיף לחוזה העבודה שאומר שעובדת מסכימה לכך שכל סכסוך עבודה ידון בבית הדין הרבני (ולא בבית הדין לעבודה).
 
קודם כל, זו לא בדיוק "הסכמה" חופשית והוגנת. עובדת שזקוקה למקום העבודה ותלויה בשכר למחייתה תחשוש להתנגד לסעיף שכזה שיכול להביא לאובדן המשרה. בנוסף, אם אכן יהיה סכסוך עבודה ויאלצו להגיע לדיון, חשוב לזכור שבתי הדין הרבניים אינם מחויבים לדין האזרחי. הניסיון מראה שבנושאים כמו הלנת שכר, אי הפרשה לקרן פנסיה או פיטורין בהיריון, בתי הדין לא מחויבים לחוקי ההגנה על עובדות.ים בישראל.
 
"גם בהקשרים אחרים, לא רק יחסי עובד-מעביד זה מסוכן. להגיע להסכמות כשיש פערי כוח בין בני זוג – זה לא אפשרי. בגירושים לבעל יש כוח עוצמתי לסחוט מהאישה ויתורים לפני הגט – הסכמה של אישה לעמוד בפני דין תורה, לעולם לא תהיה הסכמה" מסבירה פרופ'  הלפרין-קדרי.
 

לשיתוף: