הרפורמה במערכת המשפט פוגעת בנשים

הרפורמה במערכת המשפט פוגעת בנשים ומשאירה אותן מחוץ לשולחן קבלת ההחלטות.
אתמול פורסמו תזכירי החוקים בעניין הרפורמה במערכת המשפט. הרפורמה מכילה סעיפים רבים שפוגעים בנשים, הברור מביניהם : צמצום משמעותי לייצוג נשים בוועדה למינוי שופטים.

אומרת עו"ד קרן הורוביץ, מנכ"לית מרכז רקמן:

"כיום נשים מהוות 44% מחברות וחברי הוועדה. לאחר הרפורמות יהוו רק 27%, במקרה הטוב.
כיום חובה שתהיה בוועדה חברת כנסת. לאחר הרפורמות אין חובת ייצוג לנשים מבין חברות וחברי הכנסת. כלומר – הכנסת לא מתחייבת שלפחות אשה אחת מטעמה תהיה חברה בוועדה למינוי שופטים. כך גם לגבי הנציגות של הממשלה, של ביהמ״ש העליון, ושל לשכת עוה״ד כיום, אך כל זה ישתנה כעת.
למערכת המשפט השפעה על חייהם של כלל אזרחיות ואזרחי ישראל, גברים ונשים כאחד. למרות זאת, מזה שנים שנשים סבלו מאפליה ומייצוג חסר בה. בשנת 2014, אחרי פעילות מאומצת של ארגוני חברה אזרחית, תוקן החוק במטרה להבטיח ייצוג הולם לנשים בוועדה למינוי שופטים. כעת, 7 שנים מאוחר יותר, הרפורמות מחזירות אותנו עשרות שנים לאחור. לא רק שהן מצמצמות את האפשרות המשפטית של בג"ץ למנוע פגיעה בנשים, הן גם מוציאות את הנשים החוצה ממעגל ההשפעה שקובע מי יהיו השופטות והשופטים שיישבו בראשו".

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו