השינויים המשטריים ייפגעו בנשים – מכתב של פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

מרכז רקמן ופרופ' רות הלפרין-קדרי, ראשת המרכז, מתריעים, ביחד עם פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה,  כי השינויים המשטריים יפגעו בנשים.

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה – קבוצה בלתי מאוגדת ובלתי תלויה בגוף פוליטי של מומחים ומומחיות למשפט הישראלי ולמשפט הציבורי בפרט הפועלת בהתנדבות – רואה בדאגה רבה את הכוונה המסתמנת לפעול לביטול עצמאותה של הרשות השופטת, להכפפתה לממשלה ולשיקוליה הפוליטיים מפלגתיים של הרשות המבצעת, לפגיעה במעמדם העצמאי של היועצים המשפטיים לממשלה ולמשרדי הממשלה, ולפגיעה נרחבת בזכויות האדם. בנייר עמדה זה, ועל רקע הכוונה האמורה, אנו מתייחסות לפגיעה הצפויה בזכויותיהן של נשים כפי שמתבטאת בהרכב הממשלה ובמינוייה, בהסכמים הקואליציוניים, בהצעות חוק שהוגשו על ידי חברי קואליציה, ובפעולות והצהרות הממשלה וחבריה.

מסקנת נייר העמדה היא שמכלול הפעולות, ההתחייבויות ושינויי החקיקה מטעם הממשלה והקואליציה, פוגעים פגיעה אנושה בזכויותיהן של כלל הנשים בישראל ומסיגים את מצב זכויות הנשים בישראל בצורה החמורה ביותר מאז קום המדינה.

לקריאת נייר העמדה בנושא השינויים המשטריים והפגיעה בנשים.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו