התכנית המלאה של הכנס השנתי ה-15 של מרכז רקמן לענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל

הכנס השנתי ה-15 של מרכז רקמן לענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל יתקיים ביום ג' 16 לינואר 2018, כט' טבת תשע"ח, בין השעות 15:30-20:00 באודיטוריום ע"ש מינץ (בניין 403), אוניברסיטת בר-אילן.

בנושא: הסדרה או הגברה? – בחינת אמצע לחוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014.

ראשיתו של החוק להסדרי התדיינויות בסכסוכי משפחה, בתקווה גדולה להבאת שינוי בהליכים המשפטיים בין בני זוג במדינת ישראל. עם זאת, חקיקתו לוותה בחילוקי דעות ובביקורת מכיוונים שונים. היו שהסכימו עם המטרות שבבסיסו, אך סברו שהמבנה הייחודי והבעייתי של התדיינויות בדיני משפחה בישראל אינו מאפשר את יישומן, בעיקר נוכח מרוץ הסמכויות. היו שהצביעו על היעדר די משאבים להגברת מערך התמיכה המקצועית הנדרשים להצלחת החוק, והיו אף כאלה שביקרו את הגבלת הנגישות לערכאות שייחסו לחוק. לאור חדשנותו נחקק החוק כהוראת שעה למשך שלוש שנים, שבמהלכן ייבחנו השפעתו והצלחתו. משעומדים אנו כעת במחצית תקופה זו, חשבנו שנכון לערוך בחינת ביניים לחוק.

להרשמה, לחצו כאן.
או במייל: rackman.kenes@gmail.com

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו