התנגדות להרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים

מרכז רקמן, בשיתוף עם ארגונים נוספים, פנה היום (9.1.23) לשר המשפטים, יריב לוין, בבקשה שיתנגד להרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים:

נבקש כבר עתה להביא בפניך את התנגדותנו העזה להרחבת סמכות בתי הדין הרבנים (הן לשיפוט, הן לבוררות) ולפרוש בפניך את המשמעות מרחיקת לכת וחסרת תקדים מבחינה משפטית וחברתית למהלך זה.
 
• הרחבת סמכות שיפוט, גם כאשר היא מבוססת על הסכמת הצדדים, מייצרת בפועל תחת כנפיה של מדינה אחת, שתי מערכות משפט, המבוססות על גוף דינים שונה, ומושתתות על תפיסות צדק שונות
• בתי הדין הרבניים הם מערכת משפט המדירה כיום נשים משורותיה בריש גלי.
• יוזמת חקיקה כזו אם תקודם תוביל לאובדן האחידות המשפטית הקיימת בישראל, למצב בו יהיו בישראל דיני עבודה דתיים ודיני עבודה אזרחיים, דין מסחרי דתי ודין מסחרי אזרחי, חוקי הגנת הדייר האזרחי וחוקי הגנת הדייר הדתי וכך הלאה.
• המחקר האקדמי הראה כי בתי הדין הרבניים, למרות היכרותם עם חוקי המגן בתחום דיני העבודה פסקו בניגוד אליהם ולא העניקו סעד ראוי לעובדים.
• התומכים במהלך הרחבת הסמכויות מנופפים בכך שרק בהסכמת הצדדים סכסוך אזרחי ידון בערכאה דתית. עולה החשש כי במקרים רבים תיכפה על צדדים חלשים הסכמה להתדיינות, ובפרט על נשים.
• זהו פתח לפגיעה חמורה בזכויות נשים מתגרשות, אולי החמורה ביותר שידעה מערכת המשפט בישראל מזה שנים.
• יש לזכור כי דין תורה כפי שהוא מיושם כיום בבתי-הדין הרבניים הממלכתיים הוא דין מפלה ובעייתי לנשים ולאחרים.
 
אנו קוראות לך, כמי שאמון על מערכת המשפט בישראל להתנגד למהלך של הרחבת סמכותם של בתי הדין הרבניים הממלכתיים.
 
 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו