חדשות מרכז רקמן לקידום מעמד האשה – יולי 2020

חדשות מרכז רקמן לקידום מעמד האשה – יולי 2020

מגיפת הקורונה עדיין כאן וההשלכות שלה, בעיקר על נשים, הולכות ומתעצמות. עדות לכך אנו רואות, בין השאר, בעלייה במספר הפניות לקו הסיוע שלנו כאשר מחצית מהן, בשבועות האחרונים, היו תוצאה ישירה של הקורונה – נשים שחוו אלימות במשפחה שהתעצמה בתקופה זו, או כאלה שמצבן הכלכלי נפגע וכעת אינן מסוגלות לשכור עו"ד ופונות אלינו. עלייה באלימות וקשיים כלכליים עלו גם כשני התחומים המשפיעים ביותר על משפחות, נשים וילדיהן בכנס המקוון שקיימנו בנושא משברים משפחתיים בצל הקורונה. על רקע זה חשובים במיוחד שני חוקים שאנחנו שותפות לקידומן – חוק כפל הקצבאות (שיאפשר קבלת מזונות ודמי אבטלה) שאושר בחודש שעבר והתיקון לחוק למניעת אלימות במשפחה (אותו ניסחנו) המאפשר לבית המשפט להורות על מתן צו הגנה באמצעות פיקוח אלקטרוני. לצד משבר הקורונה ממשיכים גם אתגרים "שגרתיים" להעסיק אותנו ולהעיב על חייהן של משפחות במשבר, אמהות  יחידניות  וילדיהן. לאחרונה הגשנו, במשותף עם עמותת רוח נשית, בקשה להצטרף כידיד בית המשפט בנושא זכאותה של אישה נפגעת אלימות למענק לימודים במסגרת חוק משפחות עצמאיות ופרסמנו נייר עמדה מקיף המבהיר את עמדתנו בנושא סרבנות קשר (ניכור הורי). בתחום קידום נשים בממסד הדתי – קצת אופטימיות, אם כי מסוייגת – בעקבות בג"צ שהגשנו ביחד עם עתים וקולך תאפשר המדינה, לראשונה, לנשים, לגשת ל "מבחני רבנות".
העלייה באלימות נגד נשים הביאה מומחים וחברי פרלמנט באירופה לקרוא ליישומם המלא של ההליכים והתקנות המפורטים באמנת איסטנבול – אמנה בינלאומית להגנה על נשים מפני כל סוגי האלימות בישראל, שעדיין אינה שותפה לאמנה, משבר הקורונה הדגיש ביתר שאת את פגיעותן הרבה של נשים בשגרה בכלל ובזמן חירום בפרט בהיעדר מנגנון בינלאומי שמחייב את המדינה להגן עליהן. הגיעה העת  לחשיבה מערכתית מקיפה שתוביל לגיבוש מענים לצורכיהן הייחודיים של נשים בתקופה זו וליישום פתרונות בהקדם. עבור הנשים בשטח הזמן יקר עכשיו יותר מתמיד.

פרופ' רות הלפרין קדרי, ראשת המרכז/עו"ד קרן הורוביץ, מנכ"לית

לקריאת הניוזלטר.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו