תמונת פוסט לאתר קרן

יום העגונה 2020: "הגיע הזמן לצמצם את סמכויות בתי הדין הרבניים" – מאמר דעה של עו"ד קרן הורוביץ, מנכ"לית מרכז רקמן

עוד שנה קשה עברה על נשים בבתי הדין הרבניים. באוקטובר 2019 בית דין רבני אזורי הורה להעביר ילדים מחזקת אמם וביטל את הסדרי הראייה עמה רק מן הטעם שזו הפסיקה לשמור מצוות, אף על פי שהאב הורשע בעבירות אלימות, ובספטמבר 2019 קבע בית הדין הרבני הגדול כי בשל בגידה מתמשכת של האישה היא תקבל רק 20% מהרכוש המשותף וזאת בניגוד לדין האזרחי הקובע כי אין לכלול שיקולים של נאמנות בן זוג ואשם בפירוק הנישואין בחלוקת רכוש. מקרים אלו חושפים את הבעייתיות בהמשך המציאות בה לבתי הדין הרבניים הסמכות לפסוק בשאלות הנלוות לגירושין, רכוש וענייני משמורת, ומתווספים למקרים רבים אחרים שבהם מוענק יתרון רב ובלתי מאוזן לאחד מהצדדים. האינטרס המשותף הרחב הוא שבענייני רכוש, משמורת ומזונות יהיה דין אזרחי אחיד, שייצר וודאות ואחידות.

לקריאת המאמר באתר onlife.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו