לראשונה נשקלות נשים לאיוש משרה בבתי הדין הרבניים

נשים מעולם לא שימשו תפקיד מקצועי בבתי הדין הרבניים בישראל. אך הודות לעבודת מרכז רקמן ומכון עתים, לראשונה, נשקלות שתי נשים לאיוש משרת הייעוץ המשפטי בבתי הדין הרבניים.

מדובר על הצהרה מעודדת, מרגשת וראויה.

אומנם הדרך עוד ארוכה, אך במידה שהמינויים יתקבלו, יהיה זה צעד משמעותי וחשוב מאוד.

נתעדכן בהמשך.

בינתיים, מוזמנות ומוזמנים לצפות בכתבה המצורפת.

https://www.facebook.com/ITIMEnglish/videos/1229369127199973/

 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו