מפגש עם עו"ס יחידות הסיוע שהתקיים ברמת-גן

שמחנו לקחת חלק במפגש עם עו"ס יחידות הסיוע שהתקיים החודש ברמת גן, אליו הוזמנו להציג את פעילות מרכז רקמן.

ד"ר גלית שאול הציגה את המרכז ואת תחום החקיקה והמדיניות הציבורית.

עו"ד עדי רז הציגה את הקליניקה המשפטית, את קו המידע הטלפוני ואת תחום ה"גירושין בשיתוף פעולה".

הגב' גילית ענבר קמחי הציגה את תחום ההתנדבות, קבוצות התמיכה ואת אפשרויות הליווי הרגשי הנוספות.

המפגש היה חשוב ומפרה, ולבטח יוביל להמשך שיתוף פעולה פורה.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו