פגישה עם חה"כ יואב סגלוביץ'

מקדמות את המאבק באלימות נגד נשים – פגישה עם חה"כ יואב סגלוביץ'

 

השבוע נפגשו נציגות מרכז רקמן עם חה"כ יואב סגלוביץ.

בפגישה המעמיקה שטחנו בפני חה"כ את הבעיות הדחופות בכל הקשור לדיני המשפחה בישראל בכלל ואלימות כלפי נשים בפרט. דיברנו על החששות שלנו מפני הצעות חוק שעלולות לפגוע במעמדן של נשים ולהסיג אותו לאחור, כגון ההצעה להרחיב את סמכויות בתי הדין הרבניים.

התייחסנו גם לצורך בקידום חקיקה שתסייע בהגנה על נשים נפגעות אלימות ושמחנו כי חה"כ סגלוביץ שותף למאבקנו. הבענו צער משותף על כך שמדינת ישראל החליטה שלא להצטרף לאמנת איסטנבול החשובה, ואולם הסכמנו כי יש להמשיך ולפעול למיגור התופעה בכל דרך.

בין היתר, דיברנו על הצורך בהגדרה ברורה וחד משמעית ל"אלימות במשפחה", הגדרה שהיום, למרבה הפליאה, אינה קיימת למעשה בחקיקה הישראלית, ועל כך שיש צורך בהתייחסות מקיפה לנושא, ובמיוחד לאלימות השקופה – אלימות נפשית, שתלטנות קיצונית ואלימות כלכלית.

 

 

(בפגישה השתתפו עו"ד ורד בר, מנהלת היחידה לקידום מדיניות ציבורית וחקיקה במרכז רקמן ועו"ד קרן הורוביץ, מנכ"לית מרכז רקמן).

 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו