מרכז רקמן התארח בדיון בכנסת במסגרת הועדה לקידום מעמד האישה בעניין דו״ח צללים בנושא ״דיני המשפחה בישראל״ שהגשנו ל- CEDAW

כחלק מעבודת מרכז רקמן לקידום מעמד האישה וזכויות נשים בישראל, הגשנו כזכור דו״ח צללים בנושא ״דיני המשפחה בישראל״ לוועדה לביעור אפליה נגד נשים של האו״ם (CEDAW).

במסגרת הדו״ח הצגנו את המצב המשפטי, המדיניות הנוהגת ואת רעיונותינו לפתור את הבעיות הקיימות בשורה של נושאים שאנו סבורות שהמדינה יכולה לשפר את הטיפול בהם. בין הנושאים דנו בבעיית מסורבות הגט, העדר נישואין אזרחיים בישראל, השינוי בחזקת הגיל הרך, פגיעה בגישה לערכאות בענייני מעמד אישי, העדר נשים בממסד הדתי ובמרחב הציבורי ועוד.

הוועדה לקדום מעמד האישה עסקה בנושא בהרחבה בישיבתה מיום 12/3/2018 ושמה את נושא מעמדן האישי של נשים בישראל בחשיבות עליונה וקוראת למדינה לבטל או לכל הפחות לצמצם את הסתייגותה מס׳16 בעניין ״נישואין וחיי משפחה״ לאמנת האו״ם בדבר ביעור אפליה נגד נשים לצורותיה.

מרכז רקמן התארח בדיון בכנסת במסגרת הועדה לקידום מעמד האישה. פרופ' רות הלפרין-קדרי ראשת המרכז וסגנית יו"ר הועדה לביעור ומניעת אפלייה באו״ם, הביאה את המבט ההשוואתי לדיון ועו"ד מירי ברנשטיין כותבת הדוח הציגה את מסקנותיו.בדיון השתתפו משרדי ממשלה רבים אשר לקחו חלק בדיונים בזנווה ובראשם הממונה על המשלחת הישראלית לאו״ם, עו"ד אמי פלמור מנכ"לית משרד המשפטים.

אנו מביעות תקווה ליישום מלא ומהיר של מסקנות הדוח.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו