מרכז רקמן וארגוני נשים בפנייה לפעול לייצוג נשים בצוות הממונה על נושא החטופים והנעדרים

מרכז רקמן וארגוני נשים נוספים פנו בבקשה דחופה לפעול לייצוג הולם של נשים בצוותים המובילים המוקמים במסגרת המטה לטיפול בנושא החטופים והנעדרים.

במכתב ששלחו הארגונים לתא"ל (במיל) גל הירש, הממונה על נושא החטופים והנעדרים ציינו כי:

אנו מבקשות להזכיר ולהדגיש, כי הן הדין והן הדעת מחייבים ייצוג הולם של נשים בכל גוף המוקם על ידי הממשלה לטיפול בסוגיות לאומיות. בנסיבות שלפנינו, הדברים נכונים ביתר שאת, כאשר הערך המוסף של נשים בצוות המטפל בחטופים ונעדרים, ובפרט בצוותי משא ומתן שיעסקו בנושא, הוא קריטי והוכח כמשמעותי ביותר להצלחה בעשרות מחקרים ומקרים ברחבי העולם. השתתפותן של נשים עולה בקנה אחד עם סיכויי ההצלחה של משאים ומתנים.

כמו כן, בהתאם לפרסומים, בין החטופים והנעדרים, יש עשרות רבות של נשים חטופות ונעדרות – מבוגרות וצעירות, נערות, ילדות ואימהות לתינוקות רכים. לפיכך, בעת הבחינה והטיפול בנושא החטופים והנעדרים, חייב להיות ייצוג נשי הולם בצוות המטפל, וחייבת להיות הסתכלות מגדרית, כך שהצרכים וההשפעות המיוחדות על נשים, נערות וילדות יובאו לידי ביטוי ראוי, על כל המשתמע מכך, ושתהליך קבלת ההחלטות בכל סוגיית החטופים והנעדרים, יהיה רגיש מבחינה מגדרית, וקשוב יותר לצרכים הייחודיים, הנבדלים לעתים, של גברים ונשים.

לפיכך, אנו קוראות לך, לשלב בכל הצוותים המקצועיים הרלוונטיים נשים ראויות ומתאימות, שיוכלו הן לסייע בסוגיות הנוגעות לכלל ציבור החטופים, גברים ונשים כאחד, והן לשפוך אור על סוגיות הנוגעות בעיקר לנשים, לנערות ולילדות שבין החטופות והנעדרות.

 

לקריאת מכתב מרכז רקמן וארגוני נשים בנושא הצוות הממונה על החטופים והנעדרים.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו