מרכז רקמן מברך על הישג משמעותי בהשוואת האגרות בין ערכאות השיפוט השונות.

זהו מאבק ארוך שנים שהגיע לסופו לפני מספר שבועות.

לאחר למעלה מעשור הושלם לפני מספר שבועות מהלך של השוואת אגרות בין הערכאות השונות. מהלך זה החל בשנת 2007 עת מינה שר המשפטים דאז פרופ' דניאל פרידמן, צוות לבחינת נושא האגרות בענייני משפחה בערכאות השיפוט השונות.

למרות שמסקנות צוות הבחינה פורסמו ביוני 2009, עקב קשיים מסוגים שונים, השוואת האגרות כהמלצת הצוות המקצועי לא בוצעה עד לעת זו.

מרכז רקמן מברך על אישור התקנות בוועדת חוקה, חוק ומשפט, אשר השוו את האגרות בין בתי המשפט למשפחה לבין בתי הדין הדתיים. הפערים הגדולים באגרות בין הערכות השיפוטיות טרם אישור התקנות גרמו לפגיעה בזכות הגישה לערכאות, פגיעה בזכות לשוויון והיוו אפליה מגדרית.

השוואת אגרות

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו