מרכז רקמן מתנגד להצעת החוק להרחבת סמכות בתי הדין לדון במזונות ילדים.

מרכז רקמן מתנגד להצעת החוק להרחבת סמכות בתי הדין לדון במזונות ילדים.
 
שינוי המצב הקיים רק יוסיף כאוס לעולם דיני המשפחה בישראל, כאוס שבסופו של דבר פוגע בכל הצדדים המעורבים בסכסוך.
השינוי יגביר את מרוץ הסמכויות בין בתי הדין הרבניים לבתי המשפט למשפחה, דבר אשר במקרים רבים עלול להביא להסלמת הסכסוך בין בני הזוג, לעתים על חשבון הילדים.
לצורך שמירה על טובת הילדים יש להסדיר אחת ולתמיד את מזונות הילדים בחוק אזרחי אחיד שיאפשר מחיה בכבוד ויחול על כל הערכאות – אזרחיות ודתיות כאחד.
תזכיר החוק מבוסס על ניתוח שגוי של המצב המשפטי, עד כדי טעויות עובדתיות גסות, המערערות את התשתית לתזכיר החוק כולו.
 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו