משמורת, אלימות נגד נשים ואלימות נגד ילדים – דו"ח חדש של דווחית האו"ם

ניצול לרעה של המונח "ניכור הורי" מאפשר פגיעה בנשים וילדים, מטשטש טענות על אלימות במשפחה, ופוגע בעקרון טובת הילד – כך קובע דו"ח של הדווחית המיוחדת של האו"ם לנושא אלימות נגד נשים וילדות.
 
הדו"ח מביע דאגה מתבנית חוזרת ונשנית של התעלמות הרשויות מאלימות בני זוג נגד נשים בעת קביעת משמורת לילדים.
 
דיווחים ממדינות שונות, כולל ישראל, מראים מגמה מטרידה.
 
"ניכור הורי", מושג חסר ביסוס מדעי, נוצל ע"י פוגעים ככלי להמשך פגיעה ולערעור טענות של אימהות על אלימות. בתי משפט השתמשו ב"ניכור הורי" או האשימו אימהות בהפרדה מכוונת של הילדים מהאבות גם במקרים בהם קיימת היסטוריה של אלימות ובטיחותם של האימהות ושל הילדים היתה בסכנה.
 
על רקע הממצאים הללו, ממליץ הדו"ח בין השאר על:
איסור שימוש במונח חסר הביסוס המדעי – "ניכור הורי" במסגרת תיקים בענייני משפחה ואיסור שימוש בחו"ד של מי שמתיימרים להיות מומחים ל"ניכור הורי".
הכשרה חובה למערכת המשפטית, הטיפולית ורשויות האכיפה העוסקות בתיקי משפחה בנושא הטיה מגדרית, הדינמיקה של אלימות במשפחה והקשר בין טענות על אלימות במשפחה לשימוש במונח "ניכור הורי".
חובה ליישם הנחיות ספציפיות לבתי המשפט לגבי הצורך לבחון כל מקרה על בסיס העובדות, הוגנות שיפוטית ובהתאם לראיות שלפניהם, על מנת לקבוע מה התוצאה שתתמוך בצורה הטובה ביותר ברווחת הילד.
הקמת מערך מומחיות ומומחים, במימון המדינה, שיספק לבתי המשפט מידע בנושא טובת הילד. מומחים אלה יעברו הכשרות באופן שוטף.
כל תלונה או ראייה על אלימות במשפחה ופגיעה מינית שמועלית ע"י מבוגר.ת או ילד.ה תזכה ליחס.
 
המידע מתוך דו"ח הדווחית המיוחדת של האו"ם לנושא אלימות נגד נשים ונגד ילדות, סיבות והשלכות, רים אלסאלם. הדו"ח הוגש למועצת האו"ם לזכויות אדם.
 
 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו