נייר עמדה בעניין הצ״ח חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – סמכות בין-לאומית בתביעה לגירושין והוראת שעה) התשע"ח–2018

היום בשעות הצהריים ועדת חוקה חוק ומשפט אישרה הצעת חוק לקריאה שניה ושלישית המעניקה לבתי הדין סמכות לדון בעניינם של נשים יהודיות מסורבות גט שאינן אזרחיות ישראל.
הרחבת הסמכות של בתי הדין היא במטרה לסייע לנשים שנבצר מהם לצאת מקשר הנישואין, אך יחד עם זה מדובר בהצעה שמעלה חששות כבדים שהסמכות תופעל באופן רחב מידי בניגוד לכללי המשפט הבינלאומי הפרטי, באופן שיזיק לנשים בסופו של יום ויאפשר את סחיטתן בדרך אל הגט המיוחל.
הנוסח שאושר היום הוא נוסח מצומצם יותר מהנוסח שהציעו בתי הדין, אך עדיין חסר מנגנונים של ביקורת היועמ״ש ובית המשפט העליון. אנו תקווה שבתי הדין ישכילו לעשות שימוש ראוי בסמכות שתוענק להם לאחר אישור ההצעה במליאה.
לקריאת נייר העמדה שהגיש מרכז רקמן לדיון לחצו כאן 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו