נציגות מרכז רקמן בדיון בבג"צ על העתירה שהגישו ארגוני נשים להסרת סעיף המפלה נשים

היום התקיים דיון בבג"צ בעתירה שהגישו ארגוני נשים נגד רשם המפלגות בה דרשו להסיר את הסעיף המפלה המופיע בתקנון מפלגת אגודת ישראל לפיו נשים לא יוכלו להיות חברות מפלגה.

הדיון הסתיים לאחר מספר דקות ונדחה למועד לא ידוע בעקבות ההחלטה להרחיב את הרכב השופטים.

כזכור, בחודש מרץ 2015 הוגשה העתירה על ידי עו"ד תמר בן פורת, ובהמשך הצטרפו לעתירה מרכז רקמן לקידום מעמד האשה באוניברסיטת בר-אילן, איתך – מעכי, עמותת קולך וארגונים נוספים, ודרשו להורות על ביטול הסעיף המדיר בתקנון בהיותו נוגד את תקנת הציבור, ולחייב את רשם המפלגות מכוח סמכותו על פי חוק המפלגות תשנ"ב-1992 לפסול סעיף תקנון מפלה הנוגד את תקנת הציבור.

בדיון קודם בבג"צ בעתירה זו, הציג היועץ המשפטי לממשלה את עמדת המדינה לפיה למרות שמדובר בסעיף מפלה הפוגע בעקרון השוויון הרי הינו נוהג המקובל בקהל הבוחרים של המפלגה – הפרדה שביסודה נימוק הלכתי. לפיכך ומתוך הכרה ביחוד התרבותי של החברה החרדית, נימק היועהמ"ש, לא יהיה זה נכון שהמדינה תתערב.
למרות נימוקי היועץ המשפטי לממשלה, בג"צ הוציא צו על תנאי למדינה ולרשם המפלגות ובו דרישה לנמק מדוע לא יוסר הסעיף המפלה. יש לציין שהמשמעות של הצו על תנאי היא שבג"צ ראה שיש ממש בטענות העותרים, וכעת מוטלת חובת ההוכחה על המדינה להסביר מדוע אינה דורשת מאגודת ישראל להסיר את הסעיף המפלה.

"הדרת נשים היא רעה הפושה בכל תחומי החיים במדינת ישראל, ונראה ששורש הרע נעוץ בתפיסה שהביטוי לה הוא הסעיף המפלה של אגודת ישראל", אומרת פרופ' רות הלפרין קדרי, ראשת מרכז רקמן לקידום מעמד האשה באוניברסיטת בר אילן. "לא יעלה על הדעת שתקנון של מפלגה שהיא חלק מן המערך השלטוני במדינת ישראל, חלק מבית המחוקקים, גוף הפועל בלב המרחב הציבורי, יכיל סעיף המפלה נשים בצורה בוטה ומשפילה".

עוד מוסיפה פרופ' הלפרין-קדרי כי הימנעות מלפסול את הסעיף נותנת גושפנקא רשמית וממלכתית לתקנון הקובע שנשים אינן שוות זכויות ואך מפאת מינן אין ביכולתן להיות חברות מפלגה. "יתרה מכך, כאשר נשים מודרות במפלגות החרדיות באופן כה בוטה, אל לנו להתפלא אחר כך כאשר ההדרה זולגת ופוגעת גם בנושאים אחרים, כגון: הפרדת במסלולי לימוד אקדמאים, במוסדות הממשלה, ארגונים ציבוריים ובצבא. לא ניתן להצדיק פגיעה קשה כזו בזכויות יסוד של נשים בשם הרב-תרבותיות או חופש ההתאגדות. זהו כתם בולט על הדמוקרטיה הישראלית".

יש לציין שמרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר-אילן עתר לבית המשפט העליון גם בשמה של הפעילה החרדית רות קוליאן, בדרישה לאסור על מפלגת ש"ס להדיר נשים ולמנוע את קבלתן כחברות שוות במפלגה. ביהמ"ש התבקש לאחד את שתי העתירות – העתירה נגד רשם העמותות ואגודת ישראל והעתירה נגד המפלגת ש"ס , אך דחה את הבקשה, ועתירתה של קוליאן תידון בהמשך לאור ההחלטה של הבג"צ נגד רשם המפלגות ואגודת ישראל.

 

בתמונה(משמאל לימין) – עו"ד ענת טהון מעמותת איתך-מעכי, פרופ' פרנסיס רשאי, פרופ' רות הלפרין-קדרי, ד"ר גלית שאול – מנכ"לית מרכז רקמן ועו"ד קרן הורוביץ – ראש תחום מדיניות ציבורית וחקיקה במרכז רקמן.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו