divorce-156444_1280-1

סרבנות קשר וניכור הורי

לאחרונה, פרסמנו נייר עמדה מקיף המתייחס למספר סוגיות עקרוניות סביב תופעת סרבנות הקשר, ביניהן:
ההיסטוריה וההתפתחות של המונח "ניכור הורי"; מקומו של עיקרון טובת הילד במסגרת סכסוכים  הנסובים סביב חידוש קשר בין הורה לילד; פתרונות קיצוניים בהם נעשה שימוש כיום לצורך חידוש קשר בין הורה לילד; והיעדר מומחיות בניכור הורי בעולם הטיפול, ולסיכון שבמינוי מומחה על סמך הגדרה זו.

לנייר העמדה.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו