רות_הלפרין-קדרי-רחב

בעיה בקשר הורה-ילד, נוהל חדש של בית המשפט העליון – תגובת פרופ' רות הלפרין-קדרי

ביום 8.10.2020 פרסמה נשיאת בית המשפט העליון נוהל "טיפול בתי המשפט לענייני משפחה בהליכים דחופים שעניינם חשש לפגיעה במוגנותם של ילדים והבטחת הקשר בין הורים לילדיהם".
עיקרו של הנוהל הוא בקביעת דרך אחידה לכלל בתי המשפט למשפחה בהליכים שעניינם "חשש לפגיעה במוגנותם של ילדים והבטחת קשר בין הורים לילדיהם" באמצעות קביעת הוראה שדיון בבקשות דחופות בנושאים אילו יתקיים תוך 14 יום.

פרופ' רות הלפרין-קדרי ראשת מרכז רקמן לקידום מעמד האשה בפקולטה למשפטים, אונ' בר-אילן, "בשנים האחרונות אנחנו עדות למגמה מדאיגה של עלייה בשימוש בטענות של פגיעה בקשר הורה-ילד במסגרת סכסוכי גירושין, כאשר פעמים רבות טענות אלה משמשות כלי ניגוח נגד נשים המעלות או מציפות טענות של אלימות נגדן או נגד הילדים. כמעט כל טענה של אם על פגיעה בילדים נענית בטענה נגדית של ניכור הורי והתייחסות לאם כמסיתה או מנכרת, תוך הכחשת האלימות.

טיעונים בדבר ניכור הורי מופיעים כיום ביותר ויותר תיקים של קונפליקט גבוה, והסכסוכים הולכים ומסלימים. על רקע זה החלו להתגבש נהלים שונים ברחבי הארץ, אלא שחוסר האחידות בהם רק הרע את המצב. קביעת נוהל אחיד לעניין הייתה לפיכך מהלך מתבקש ונחוץ, וטוב עשתה הנשיאה חיות שנקטה בדרך זו.

יש התפתחות חיובית בנוהל החדש של הנשיאה, ששם דגש על מוגנות הילד וטובתו. הנוהל מכיר בצורך להגן על ילדים ועל ביטחונם הפיזי והנפשי, וברור ממנו שזהו שיקול ראשון שקודם לכל שיקול אחר. אלא שעל מנת שהדברים אכן ייושמו בצורה נכונה בשטח, וייעצר הסחף של התעלמות מאלימות במשפחה שאנו עדות לו, יש להבטיח שאימוץ הנוהל ילווה בהכשרה המקצועית השיפוטית המתאימה לאיתור ולזיהוי אלימות משפחתית, שעל פי רוב קשה לזיהוי".

לקריאת כתבה בגלובס.

לקריאת כתבה בדבר ראשון

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו