עברה בכנסת הצעת חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי קריאה שנייה ושלישית

אתמול בלילה -5.3.18 עברה בכנסת הצעת חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי קריאה שנייה ושלישית

אנו גאות לבשר כי בעקבות שינוי שהיחידה לקידום מדיניות וחקיקה במרכז רקמן הציעה במהלך הדיונים על הצעת החוק החדשה תוקן עוול ארוך שנים כלפי נשים וילדים הזכאים למזונות.

לפי החוק החדש תשלומי המזונות לזכאים (על פי רוב ילדים) לא יוקפאו עם מתן הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (בעבר כונו פשיטת רגל), אלא ימשיכו להיות משולמים כסדרם עד אשר תוגש בקשה לבית המשפט על ידי הנאמן לקציבת תשלומי מזונות חלופיים לזכאים וכך ישמר תשלום מזונות רציף. המצב הקיים (עד לכנסתו של החוק החדש לתוקף) הוא שתשלומי המזונות נפסקים עם מתן צו הכינוס לפושט הרגל. האם שמגדלת את הילדים נותרת ללא תמיכה כלכלית בילדים ונדרשת לפנות לבית המשפט על מנת לבקש שיקצבו לילדים מזונות מתוך הכנסות פושט הרגל. יכולים לעבור חודשים ארוכים עד שתשלומי המזונות מתחדשים וגם אז על פי רוב הסכומים מופחתים בשיעור ניכר. החוק החדש מונע את המצב בו תשלומי הילדים נפסקים ללא הודעה מוקדמת ומעביר את נטל הפנייה לבית משפט מהאשה והילדים אל הנאמן והחייב המצוי בהליכי חדלות פרעון.

מרכז רקמן מבקש לברך על התיקון במסגרת החוק החדש ומודה לחברות הכנסת מיכל רוזין, מרב מיכאלי וחבר הכנסת לשעבר אוסאמה סעדי וכן לאנשי משרד המשפטים שהיו מעורבים בתיקון.

לנייר העמדה של מרכז רקמן לחצו כאן

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו