עתירה לבג"ץ: המשרד לשירותי דת מתעלם מחובתו לייצוג הולם לנשים במועצות הדתיות

5 שנים מאז הורה היועץ המשפטי לממשלה למשרד לשירותי דת לוודא ייצוג מגדרי הולם לנשים בהרכבי המועצות הדתיות ובמינויים בכירים לניהולן ועדיין המשרד והשר שבראשו בוחרים להתעלם מחובת הייצוג ההולם.  על פי בדיקת חדו"ש בכ-80% מן המועצות הדתיות אין כל ייצוג נשי בהנהלת המועצה, ובפועל נמצא שברוב המוחלט של היישובים בישראל, אשר בהם לא חודש הרכב המועצה הדתית, הן מנוהלות על ידי  ממונים גברים בלבד, אשר השר מאריך את כהונתם, לעתים מזה שנים רבות. כדי לתקן מציאות מדירת נשים זו, הגשנו ביחד עם  חדו"ש-לחופש דת ושוויון, איתך-מעכי – משפטניות למען צדק חברתי, שדולת הנשים בישראל ונעמת עתירה לבג"ץ בדרישה לחייב את המשרד לשירותי דת להפסיק את הדרת הנשים ולדאוג לייצוג מגדרי הולם בכלל המועצות הדתיות.  

על פי העתירה, כבר 5 שנים עברו מאז הורה היועמ"ש  כי יש לתת ייצוג הולם לנשים בהרכבי המועצות הדתיות ובמינויים בכירים דוגמת "ממונים", אך בפועל טרם השתנתה המציאות והדרת הנשים נמשכת. בעתירה דורשים העותרים  להוציא צו על תנאי ולחייב את המשרד לשירותי דת לדאוג לייצוג מגדרי הולם במועצות הדתיות, לחדש את הרכביהן למרות שאין ממשלה נבחרת מזה זמן רב, למנות נשים כממונות לניהול המועצות הדתיות שהרכביהן לא חודשו וזאת באופן שוויוני, ולהימנע מהארכות חוזרות ונשנות המנציחות את הדרת הנשים מתפקידים ציבוריים אלה בניגוד לחוק ולפסיקה ותוך פגיעה בציבור.  

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו