פרופ' רות הלפרין קדרי, ראשת מרכז רקמן, מצוטטת בכתבה בעיתון הארץ "הדיל הפוליטי שנרקם בעייני מינוי הדיינים מאיים לשבור שיאים חדשים בציניות. שיקולים של השתייכות מגזרית ופוליטית עלולים להכתיב התנהלות הוועדה. הדברים חמורים במיוחד שמדובר במינוי דיינים לביה"ד הרבני הגדול. כהונת דיין שם ממקמת אותו בעמדה המשפיעה ביותר לא רק על גורלות פרטיים, אלא גם על הפתחות ההלכה היהודית. בין הדיינים שמועמדותם נשקלת יש כאלה שמבחינתם ייתכנו מצבים שלגיטימי שבעל יכה את אשתו, ושהגט יכול לשמש סחורה עוברת לסוחר".

כתבה מינוי דיינים

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו