צוות מרכז רקמן מרכין ראש בצער רב על פטירתה של רונית אלקבץ.

צוות מרכז רקמן מרכין ראש בצער רב על פטירתה של רונית אלקבץ. מעבר להיותה שחקנית מדהימה, רונית היתה אישה מיוחדת שדאגה לתת שופר לקול הנשי בכל הזדמנות ראויה. ראינו בה ידידה של המרכז ושותפה איתנו במערכה למיגור העגינות וסרבנות הגט. מותה הוא אבידה קשה מאד; לחברה הישראלית, לתרבות הישראלית והעולמית ולנשים בישראל. היא הייתה אחת ויחידה. יהי זכרה ברוך.

רונית אלקבץ

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו