צו הגנה באמצעות פיקוח אלקטרוני- נוסח החוק החדש עלול להשאיר נפגעות אלימות ללא הגנה

 
עיון בנוסח החוק החדש מעלה שאלה חשובה זו.
 
מה יקרה כאשר תגיע אשה נפגעת אלימות מספר 201 לבקש צו הגנה?
היא עלולה להישאר ללא הגנה.
 
לפי הצעת החוק, הוצאת צו הגנה תחת פיקוח אלקטרוני דורשת עמידה ברשימה של תנאים מצטברים. אחד מהתנאים הוא שיש מכשיר זמין, וקיימת מכסה של 200 מכשירים.
מה יקרה במצב שבו 200 מכשירי פיקוח נמצאים בשימוש ובכל זאת מגיעה אשה נוספת? האם מישהו בכלל יבדוק את יתר התנאים המצטברים ? אין שום הנחיה כזו.
 
המצב לפי נוסח החוק כרגע הוא:
הכל או כלום. שופטים אפילו לא ישקלו הוראה על ביצוע הערכת מסוכנות או הוספת פיקוח מאוחר יותר ברגע שמכשיר מתפנה.
או שיש תנאי זכאות לצו הגנה בפיקוח אלקטרוני ויש מכשיר פנוי או שאין מכשיר פנוי, אז, יינתן צו הגנה רגיל, שכולנו יודעות עד כמה האפקטיביות שלו מוגבלת. כל זה רק בגלל זמינות של מכשיר.
 
אסור להשלים עם המצב הזה. אי אפשר להפקיר את ביטחונם של נפגעות ונפגעי אלימות שזכאים לקבלת צו הגנה באמצעות פיקוח אלקטרוני. את הסעיף הזה בהצעת החוק חובה לתקן.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו