רב שיח: הדרת נשים – דילמות, אתגרים, גבולות ואסטרטגיות; דיון במישור החברתי, התרבותי, האתי, הדתי והמשפטי.

ב – 29.12.19, התקיים הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה בנושא גבולות המשפט: בין המשפטי ללא-משפטי, בין משפט קשה (hard law) למשפט רך (soft law), באוניברסיטת בר – אילן. במסגרת הכנס נערך רב שיח: הדרת נשים – דילמות, אתגרים, גבולות ואסטרטגיות; דיון במישור החברתי, התרבותי, האתי, הדתי והמשפטי. המושב בחסות מרכז רקמן לקידום מעמד האשה ובתמיכת Philigence Foundation.  יו״ר: פרופ׳ רות הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן, משתתפות: אסתי רידר-אינדורסקי, דוקטורנטית באוניברסיטת תל-אביב ואקטיביסטית פמיניסטית חרדית
ד״ר רונית עיר-שי, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן, ד״ר יופי תירוש, ראש בית הספר למשפטים, מכללת ספיר.

להאזנה.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו