תקנות בית המשפט לענייני משפחה (סדרי דין) התשפ"א-2020 : הערות מרכז רקמן

אנחנו שמחות לעדכן כי חלק מן ההערות ששלחנו לטיוטת תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020 התקבלו והן כלולות עתה בתקנות החדשות שפורסמו.

אנו סבורות שבנושא כה חשוב ורגיש יש מקום להתייעצות עם מומחים מהאקדמיה וארגוני חברה אזרחית, וכי שיתוף פעולה זה הוא חיוני ומבורך.

חלק מההערות שהתקבלו הן:

שופט אחד למשפחה אחת

בבתי משפט למשפחה חשיבות רבה להכרות של הגורם השיפוטי עם המשפחה על סכסוכיה ומורכבותה. לכן, אחד העקרונות הייחודיים בתחום זה הינו "שופט אחד למשפחה אחת", אשר על בסיסו חוקק חוק בית המשפט למשפחה. בעקבות הערה שלנו עוגן בתקנות הנוהג כי כל תביעה בעניין אותה משפחה תנותב לאותו/ה שופט/ת שמלווה את ההליך מתחילתו (למעט מקרה בו ישנה הוראה מפורשת אחרת של נשיא בית משפט השלום או סגן הנשיא לענייני משפחה).

גילוי מסמכים

חובת גילוי מסמכים היא, לעיתים, הכלי היחיד שעומד לרשותם של בעלות ובעלי דין כדי לגלות מידע חיוני כגון הברחת רכוש לחו"ל. הדבר קריטי במיוחד עבור בעל/ת דין חלשים המעורבים בסכסוך בעצימות גבוהה בו קיימים פערי כחות גדולים בין הצדדים. מקומו של הליך זה בדיני המשפחה היה בעייתי והסתמך על סמכות שיורית בלבד, בשל כשל שנפל בתקנות הקודמות (ר' בע"מ 4738/13). לכן, ביקשנו כי בתקנות תקבע במפורש סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה בנושא, והערתינו זו התקבלה.

מומחים

לחוות דעתם של מומחים משמעות רבה בבתי המשפט ודינו של אדם עשוי להיקבע בהסתמך עליה. חקירתם של מומחים יכולה, פעמים רבות, להוביל לתוצאה מדויקת ונכונה יותר. בהערותינו הדגשנו את חשיבות הצורך בזימון מומחים וחקירתם לבקשת בעל/ת הדין, גם ללא שליחת שאלות הבהרה. בעקבות כך, בתקנות שפורסמו נוספה ההבהרה כי בית המשפט יכול להורות כי בעל הדין רשאי לחקור את המומחה גם אם לא הגיש שאלות הבהרה.

מוגנות ילדים

הערה חשובה נוספת שהצענו, והתקבלה, היא הוספת התייחסות מפורשת לכך שטרם קבלת החלטה בעניינם של ילדים ישקול בית המשפט את המוגנות הפיזית והנפשית שלהם, שהיא ראשונה במעלה כאשר עוסקים בקטינים.

 

סיום הסכסכוך בדרכי שלום

הצעתנו לשינוי הניסוח מ"יישוב הסכסוך בדרכי שלום ככל הניתן" ל"יישוב הסכסוך בדרכי שלום אם ניתן" התקבלה והנוסח שונה.

הניסיון שלנו מלמד כי לא כל מקרה מתאים ליישוב סכסוך בדרכי שלום. במקרים בהם קיימת סכנה שהסכם, שאמור להתקבל לכאורה בהסכמתם של שני הצדדים, ינציח את פערי הכוחות ביניהם ואת המשך הפגיעה בצד החלש, עדיפה הכרעה שיפוטית, שתביא לתוצאה צודקת.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו