14.5.17: ועדת חוקה חוק ומשפט קיימה בתאריך 10.5.17 דיון נוסף בתקנות הדיינים (כשירות של מנהל בתי הדין הרבניים) התשע"ו-2016

התקנות הוגשו לאישור הוועדה בעקבות עתירה לבג"ץ, שעניינה מניעת מינוי מנכ"ל קבוע לבתי הדין הרבניים "עד מתן הזדמנות אמתית לנשים שתבחן מועמדותן לתפקיד".

עו"ד קרן הורוביץ שייצגה את מרכז רקמן בדיון, הדגישה בפני הועדה כי למעשה לא בוצע כל שינוי משמעותי בנוסח שהובא לדיון בישיבה ביחס לנוסח הקודם שזכה לביקורת קשה מאת היועץ המשפטי לוועדת חוקה. גם הנוסח הנוכחי, בדומה לנוסח הקודם, אינו פותח פתח אמיתי לנשים להתמנות לתפקיד.

יו"ר הישיבה ח"כ רויטל סויד דחתה את ההצבעה על התקנות לאחר שבדיון הובעה התנגדות לתנאי הסף המחמירים ולדרישתה יובאו החלופות השונות שהוצגו בפני היועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים והמשרד לשירותי דת.

ח"כ רויטל סויד אמרה בדיון: "יש לנו תפקיד חשוב לנסות ולהגיע לתקנות שתאפשרנה לכל אחד ואחת שעומדים בתנאים שנקבע להתמודד על התפקיד, שתפתחנה את שערי התפקיד הניהולי גם בפני נשים ושלא תהיינה ניסיון להתיימר רק לכאורה לעשות זאת".

הדיון סוכם בכך שנדחתה ההצבעה על התקנות שיאפשרו לנשים להתמודד למשרת מנהל בתי הדין הרבניים. תעשה עבודה נוספת במשרד המשפטים ובמשרד הדתות במטרה להעביר את התקנות שיאפשרו באמת ובפועל בחירה גם של נשים לתפקיד מנכ"ל בבתי הדין.

 

דיון קרן מנהל בתי הדין 2

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו