16.5.17: מחר תעלה להצבעה בקריאה טרומית, הצעת החוק לשינוי חזקת הגיל הרך

כיום, במקרה של פרידה, כאשר אין הסכמה בין ההורים לגבי חלוקת הזמן עם הילדים, קיימת חזקה לפיה ילד מתחת לגיל 6, עדיף שיישאר מירב הזמן עם אמו. הצעת החוק רוצה להוריד את גיל החזקה לגיל שנתיים, דבר שיפגע באמהות ובעיקר בילדים. הפתרון המוצע בהצעת החוק הינו תוצר של פשרה פוליטית עליה חתומים חלק מחברי הקואליציה. לדעתנו, ילדים וטובתם אינם צריכים להיות חלק מפשרה פוליטית!

יתר על כן, הורדת גיל החזקה לגיל שנתיים תגרום לחוסר וודאות משפטית בנוגע לגורל הילד מגיל זה. חוסר וודאות מובילה להגדלה של ההתדיינות בנושאי משמורת הילדים, הסלמת סכסוכי הגירושין ועוד, אך בסופו של דבר תפגע בעיקר בילדי הגירושין.

אנו במרכז רקמן מתנגדות להצעת החוק ומקוות שבנושא כה רגיש ועקרוני תוגש הצעת חוק ממשלתית מאוזנת שתשקול את כל העקרונות הדרושים לצורך כך.

לקריאת נייר העמדה בנושא לחצו על הקישור. 

תמונה תינוק

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו