17.5.17: הסטודנטים של הקליניקה המשפטית במרכז רקמן היו בסיור לבית הדין הרבני

בתאריך 27.4.17 התקיים סיור לבית הדין הרבני בנתניה לסטודנטים של הקליניקה המשפטית במרכז רקמן, בארגון עו"ד שירי זיידמן מנהלת הקליניקה. את הסטודנטים קיבל מזכיר בית הדין, הרב אלון ארביב, אשר הסביר באריכות על תפקידו של בית הדין הרבני בכלל ושל בית הדין הרבני בנתניה בפרט.

לאחר מכן, התקיים מפגש עם הרכב דיינים בראשות כב׳ הרב שינדלר, שבמהלכו הסטודנטים שאלו שאלות בנוגע לתפקידו ותפקודו של ההרכב ונענו בהתאם.

תמונה סיור סטודנטים בבית הדין הרבני

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו