16.8.16: בעקבות תביעת מרכז רקמן ועמותת עתים – המדינה תקדם מכרז פתוח לנשים לתפקיד יועמ"ש בתי הדין הרבניים

לנשים לא ניתנת הזדמנות שווה במכרזים לעמדות הייעוץ המשפטי בבתי הדין, משום שהללו מופנים לעובדי המשרד, שאינם נשים.
מרכז רקמן ועמותת עתים הגישו יחד תביעה לבית הדין לעבודה, ובה דרשו לפתוח את המכרזים לכלל הציבור, וכן לפתוח מכרז ייעודי למינוי נשים לתפקיד.
בתגובה לתביעה השיבה המדינה כי תפעל לפרסום מכרז פומבי, שיאפשר גם לנשים להגיש מועמדותן. מכרז ייעודי לנשים נמצא עדיין בדיון.
בתגובה למכתב התגובה של המדינה, אמרה עו"ד קרן הורוביץ, ראש תחום חקיקה ומדיניות ציבורית במרכז רקמן, כי:
"לראשונה כחלק מההליך המשפטי שהגשנו, המדינה מביעה עמדה רשמית כי המצב בו אין אף אשה בתפקיד עוזרת משפטית בבתי הדין, או בכל תפקיד משמעותי אחר במערכת זו, הוא סוגיה שיש להביא לתיקונה. אנו תקווה שהודאה זו תוביל את העוסקים בסוגיה מטעם המדינה לתיקון המצב במהרה."

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו