משפט מבוים

מוצגות כאן חוברות המשפט המבוים המתפרסמות מטעם הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה, הפועלת במרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן. החוברות מציגות את החומר המשפטי, שהוכן במסגרת המשפט המבוים ע"י הסטודנטים/ות בקליניקה. במסגרת הקליניקה מטפלים הסטודנטים/ות בתיקים שונים של נשים בענייני משפחה, דוגמת תביעות גירושין, תביעות משמורת, תביעות מזונות […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו