הזמנה למשפט המבוים

מצורפת הזמנה למשפט המבוים אשר מנהלים הסטודנטים בקליניקה לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה שיתקיים בתאריך 03.06.2103.