עתירה 5676/12

עתירה 5676/12 – בעלה ובועלה עתירה נגד הנוהג הפסול של בתי הדין הרבניים לחקור אישה ביחס להתנהלותה המינית במהלך הנישואין. מטרת העתירה היא להביא לפסילת הנוהג. העתירה הוגשה ע"י מרכז צדק לנשים אליה הצטרף מרכז רקמן יחד עם ארגונים נוספים. לאחר מספר דיונים הורה בג"ץ לבתי הדין להכין הצעה לנוהל חדש ומסודר בנושא. הנוהל נשלח […]