מרכז רקמן מרכין ראש ומשתתף ביגונה ובצערה הרב מנשוא של אם הקטינים שנרצחו אמש ע"י אביהם, גרושה של האם, אשר הודה במעשה

מרכז רקמן ליווה את האם במאבקה לשוב עם ילדיה לארה"ב וממשיך ללוותה גם היום.                                                                     אין בכוחן של מילים להביע את הזעזוע […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו