על אף הזמנתם של המארגנים, מתמודדי הבית היהודי החליטו להיעדר מהכנס

בימים אלו טורח מרכז רקמן בשיתוף עם מועצת הסטודנטים למשפטים בבר אילן על הפקת כנס בנושא דת ומדינה לקראת הבחירות הקרבות. לכנס הוזמנו בין השאר מספר מתמודדים ממפלגת הבית היהודי, ואף אישרו את הגעתם באופן אישי, אך נראה כי בעקבות הוראה מגבוה החליטו שלא להשתתף בכנס. את הפרטים ניתן לקרוא בכתבה המצורפת. היעדרותם של מתמודדי […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו