ב- 15/6/15 התקיים מפגש הסיום של הקליניקה המשפטית לענייני נשים של מרכז רקמן.

24 הסטודנטים שטיפלו במקרים הקשים והמורכבים של המרכז יוצאים עכשיו לדרך חדשה ולחיים האמתיים.ברכה של מנהלות הקליניקה לסטודנטים: "סטודנטים/ות יקרים/ות בסיומה של שנה בה התנסתם/ן בפרקטיקה, הבנתם/ן את הקשיים שאתם צריכים להתמודד עורכי דין מצד אחד אבל גם חוויתם/ן את ההתרגשות שכרוכה בהצלחה לעזור לאלו שגורלם לא שפר עליהם, אנו מאחלות לכם שחוץ מהכלים שרכשתם/ן […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו