ב-12/10 התקיים בעיריית ירושלים כנס תחת הכותרת "מחשבות מסלול מחדש" שעסק בשינוי חברתי שמובילות נשים חד הוריות בכנס השתתפה עו"ד קרן הורוביץ מטעם המרכז.

בין היתר עלה בכנס הצורך בשינוי חוק המזונות (הבטחת תשלום). ד"ר ניקול דהאו מארגון אם הבנים הציגה את הבעיתיות הקיימת בחוק הנוכחי – החוק חוסם נשים חד הוריות לצאת לעבודה כל עוד מקבלות את גמלת המזונות – ואת הצורך בשינוי החוק במתווה שמציעה הקואליציה להבטחת תשלום דמי מזונות. מרכז רקמן חבר בקואליציה להבטחת תשלום דמי […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו