ב-20/10/15 מסגרת יום המלחמה בעוני התקיים דיון בכנסת בוועדה לזכויות הילד בנושא הבטחת תשלום מזונות ע"י המוסד לביטוח לאומי. בדיון משתתפות מנכ״לית מרכז רקמן ד"ר גלית שאול ועו״ד קרן הורביץ ראש תחום חקיקה ומדיניות ציבורית של המרכז.

ביום שלישי ה- 20 לחודש במסגרת יום למלחמה בעוני התקיים דיון בכנסת בוועדה לזכויות הילד בנושא הבטחת תשלום מזונות ע"י המוסד לביטוח לאומי. בדיון תעלה הסוגיה המכאיבה של חוק הפחתת מזונות. הקואליציה להבטחת תשלום דמי מוזנות ילדים בהשתתפות מרכז רקמן תציג את הבעייתיות הקיימת בחוק המזונות ואת הפתרון המוצע על ידיה לשינוי החוק. נייר עמדה […]