25.5.16: הנחיה חדשה בדבר העמדה לדין בעבירה של נישואי קטינים

לאחרונה פרסם פרקליט המדינה, שי ניצן, הנחיה חדשה המסדירה את מדיניות התביעה בהעמדה לדין בעבירה של נישואי קטינים. מרכז רקמן מברך על ההנחיה החדשה, שמפרטת את ההשלכות השליליות הנגרמות מנישואי קטינים, ובכללן: הקושי לייחס החלטה אוטונומית מצד הקטין להיקשר בברית הנישואין, קיומה של אפשרות לכך שהנישואין נועדו לשרת תכליות זרות, וכן הקושי הכרוך בהתמודדות הקטינים […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו