1.7.16 – חלופת מרכז רקמן לחזקת הגיל הרך

אז מה נשים באמת רוצות? "מה החלופה של מרכז רקמן לחזקת הגיל הרך?" שואלים אותנו. עמדתנו היא כי על מנת להשיג את המטרות החברתיות של הגברת השוויון באחריות ההורית עד גיל 4, יש להשאיר את חזקת הגיל הרך על כנה. בד בבד, כדי למנוע את הפגיעות שייצור ביטול מוחלט של חזקת הגיל הרך, יש להמיר […]

1.7.16: אלימות ארגוני הגברים כלפי המתנגדים להם

ביקורת על הצעת החוק של חה"כ יואב קיש – ראיתם אצלנו, המתנגדים לביטול חזקת הגיל הרך בהיעדר חלופה הולמת. ניירות עמדה המפרטים את הסיבות להתנגדותנו – ראיתם אצלנו. הצעות חלופיות – ראיתם אצלנו. ריאיונות ברדיו ובטלוויזיה – ראיתם אצלנו. מה לא ראיתם? לא ראיתם אצלנו הכפשות אישיות נגד התומכים בהצעה. לא ראיתם אצלנו אלימות, מילולית […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו